Federaal logo - Terug naar startpagina
FEDERALE PORTAALSITE
Hulp nodig? Terug naar de startpagina
 
decoratie
U bent hier :  Home > Verkiezingen2009 > Verkiezingsagenda

VERKIEZINGSAGENDA

08 Juni 2009

Na de validatie van de Europese en Gewest- en Gemeenschapverkiezingen

1/ De stembiljetten, de kiezerslijsten en de teruggenomen biljetten worden neergelegd ter griffie van de rechtbank of subsidiair van het vredegerecht van het stemopnemingsbureau, waar ze blijven berusten tot de tweede dag na de geldigverklaring van de verkiezing.

2/ De niet-gebruikte biljetten worden onmiddellijk toegezonden aan de gouverneur der provincie. Voor de Gewest- en Gemeenschapverkiezingen worden de stembiljetten vernietigd nadat de verkiezing definitief geldig of ongeldig verklaard is.

3/ Binnen acht dagen na de afkondiging van de namen van de gekozenen maakt de procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en wier verschoning niet is aangenomen. Deze kiezers verschijnen op een eenvoudige oproeping voor de politierechtbank die, het openbaar ministerie gehoord, beslist zonder mogelijkheid van hoger beroep.

Na de validatie van de Europese verkiezingen

1/ Het proces-verbaal van de verkiezing wordt, samen met de verzamelstaten opgemaakt door de provinciehoofdbureaus, onmiddellijk toegezonden lans digitale weg door de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een papieren versie van het proces-verbaal wordt eveneens binnen de drie dagen opgestuurd.

2/ Elk bezwaar tegen de verkiezing moet binnen de tien dagen te rekenen van de dag van de verkiezing, schriftelijk worden ingediend bij de griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

3/ De Kamer van Volksvertegenwoordigers doet uitspraak over de verkiesbaarheid, de onverenigbaarheden, over de geldigheid van de kiesverrichtingen en over de bezwaren ingebracht op grond van de bepalingen van de wet betreffende de verkiezing van het Europese Parlement.

4/ Na de beëindiging van de in artikel 43 voorziene procedure zendt de griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de processen-verbaal met een gezamenlijke lijst van de gekozenen, alsmede de nodige bescheiden voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de gekozenen aan het Europese Parlement

 

  Vandaag :  
 <Juni 2009> 
MaDiWoDoVrZaZo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
   

Verkiezingsagenda (PDF)
top van deze pagina
dot Be logo