Federaal logo - Terug naar startpagina
FEDERALE PORTAALSITE
Hulp nodig? Terug naar de startpagina
 
decoratie
U bent hier :  Home > Verkiezingen2009 > Verkiezingsagenda

VERKIEZINGSAGENDA

14 Mei 2009

1/ Tussen 14 en 16 uur, termijn gedurende welke zij, die de aanvaarde of afgewezen lijsten hebben overhandigd (of één van de kandidaten die erop voorkomen), op de plaats aangewezen voor het overhandigen van de voordrachten, bij de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring tegen ontvangstbewijs een memorie kunnen indienen tot betwisting van de onregelmatigheden waarmee bij het voorlopig afsluiten van de kandidatenlijst rekening is gehouden of die de dag daarna zijn ingeroepen. Wanneer de onregelmatigheid gelegen is in de onverkiesbaarheid van een kandidaat kan een memorie worden ingediend met inachtneming van dezelfde regels. Dezelfde personen kunnen in voorkomend geval een verbeterings- of aanvullingsakte indienen.

2/ Om 16 uur, vergadering van het hoofdbureau van de kieskring dat de kandidatenlijsten definitief afsluit na onderzoek van de stukken die de voorzitter overeenkomstig de artikelen 121, 122 en 123 van het Kieswetboek ontvangen heeft, en beslis­sing in dat verband. Het kieskringhoofdbureau wordt verzocht de definitieve kandidatenlijsten onmiddellijk en digitaal mede te delen aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

In geval van verwerping van een kandidatuur wegens onverkiesbaarheid of bezwaar, gegrond op de onverkiesbaarheid van een kandidaat, verzoekt de voorzitter, naargelang van het geval, respectievelijk de kandidaat (of zijn gemachtigde) of de indiener van het bezwaar (of zijn gemachtigde) op het proces-verbaal een verklaring van beroep te ondertekenen.

3/ Zijn er niet meer kandidaten regelmatig voorgedragen dan er mandaten toe te kennen zijn, dan worden zij zonder meer gekozen verklaard door het hoofdbureau van de kieskring (verkiezing zonder strijd). Het proces-verbaal van de verkiezing, staande de vergadering opgemaakt en ondertekend door de leden van het bureau, wordt onmiddellijk aan de griffier van het Parlement gezonden, tegelijk met de voordrachten; uittreksels uit het proces-verbaal worden aan de gekozenen gezonden en door aanplakking bekendgemaakt in alle gemeenten van de kieskring.

4/ De voorzitters van de hoofdbureaus van de kieskringen waar een of meer kandidaten zich het recht hebben voorbehouden om een verklaring van lijstenverbinding af te leggen, zenden aan de voorzitter van het provinciaal centraal bureau bedoeld in artikel 24, § 1, van de gewone wet van 16 juli 1993, de kandidatenlijst, zodra deze definitief is afgesloten, of brengen te zijner kennis dat de verkiezing zonder strijd is verlopen. Lijstenverbindingen ("apparentering") zijn enkel mogelijk bij de verkiezing van het Waals Parlement.

5/ In geval van beroep verdaagt het hoofdbureau van de kieskring de verrichtingen bepaald in artikel 16 van deze wet, artikel 28ter van de bijzondere wet en artikel 17, § 2, van deze wet.

6/ Uiterlijk om 16 uur geeft de Minister van Binnenlandse Zaken aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring kennis van de gevallen van onwettige meervoudige kandidaatstellingen.

7/ Zijn er meer kandidaten regelmatig voorgedragen dan er mandaten toe te kennen zijn, dan wordt de lijst van de kandidaten, in de vorm van een stembiljet, onverwijld aangeplakt. Het hoofdbureau van de kieskring doet de nummering van de lijsten en maakt het model-stembiljet op. De voorzitter van het hoofdbureau laat de beige stembiljetten op stempapier drukken. Daags vóór de stemming bezorgt de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring de gedrukte stembiljetten aan de voorzitters van de stembureaus. Voor de kieskantons met geautomatiseerde stemming, worden de afdrukken van de schermen, waarop de lijsten en de kandidatenlijsten zullen verschijnen ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van het desbetreffende kieskringhoofdbureau. 

  Vandaag :  
 <Mei 2009> 
MaDiWoDoVrZaZo
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
   

Verkiezingsagenda (PDF)
top van deze pagina
dot Be logo